Turistik Vizesi

Almanya Ziyaretleri ile ilgili alınacak vizeler hakkında bilgilere ulaşabileceğiniz sayfamıza hoş geldiniz.  Tüm merak ettikleriniz için (0850) 885 2521 arayabilir veya info@e-vizerandevusu.com e-posta atabilirsiniz.

Turistik amaçlar doğrultusunda Almanya’ya seyahat etmeyi planlayan kişilerin müracaat etmesi gereken vize Almanya turistik vize şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle, Almanya’da bulunan bir arkadaş, akraba ya da aile üyesini ziyarette bulunmak, turistik amaçlı yapılan bir seyahat olarak adlandırılamaz. En fazla karıştırılan iki kavram olan Almanya ziyaret vizesi ve Almanya turist vizesi esasen farklı anlamları taşırlar.

Kişiler vize alırken seyahat etmelerindeki amacı belirtmek durumundalardır. Bu süreç içerisinde yapılacak küçük boyutlu bir yanlış dahi vize başvurusunun reddedilmesine sebebiyet verebilir. Turistik Almanya vizesi hakkında detayları öğrenmek için bu sayfayı okumaya devam ediniz. Sayfanın devamında 2021 yılına ait kişisel/standart belge listesi ve mesleki/yaş durumuna göre evrak listeleri sunulmuştur.

media-left

Almanya Turistik Vize Başvurusu

Seyahat amacının belirlenmesinin ardından vize başvurusu için istenen belgelerin düzenlenmesi gerekir. Bu kapsamda vize başvurusu; dosyaların hazırlanması, randevu alınması ve bu işlemlerin ardından müracaatın yapılması gibi adımlardan oluşur. Vize başvurusu için kullanılan evraklar; farklı kategorilere ayrılır. Bu kategoriler ise standart evraklar, seyahat amacını gösteren evraklar ve finansal evraklar şeklindedir.

Standart evrakların hazırlanması esnasında Almanya turistik vize başvurusu için gerek duyulan kişisel evrakların bir bölümü Schengen VIS (visa information system) güvenlik ağına kaydedilmek amacı ile talep edilir. Standart evraklar bünyesinde pasaport, kimlik fotokopisi, biometrik fotoğraf, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh yer almalıdır.

Mesleki durumu destekleyici belgelerde ise vize başvurusunda kişilerden mesleki durumlarını destekleyici evrakları ibraz etmeleri istenir. Çalışan veya şirket sahibi olan bireyler, Almanya turist vizesi müracaatı sırasında; şirketin faaliyet belgesi, vergi levhası, ticari sicil gazete fotokopisi; emekli olan bireyler, emekli kartı, maaş bordrosu; öğrenciler, orijinal öğrenci belgelerini sunmalıdırlar. Öğrenci ve ev hanımlarının Almanya seyahat masrafları sponsor tarafından karşılanacağı belirtilmiş ise masrafları karşılayacak kişiye ait mesleki evrakların ibraz edilmesi önemli bir husustur.

Almanya Turistik Vize Randevusu

Randevu tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde herhangi bir Schengen ülkesinden vize almış olanların Almanya turist vizesi başvuru sürecinde şahsen bulunmalarına gerek duyulmaz. Bu durumda evrakların hazırlanmasından vizenin alınmasına kadar olan tüm süreç vize müşteri temsilcisi tarafından sunulur.

Ancak, ilk kez vize başvurusunda bulunanların, son beş yıl içinde vize başvurusunda bulunmalarına rağmen reddedilenlerin veya beş yıldan fazla bir süredir parmak izlerini Schengen sistemine kaydetmeyenlerin, randevuya bizzat katılmaları önem arz eder. TRA Danışmanlık Ofisi Schengen danışmanı kişiler adına bir Alman turist vizesi için randevu alacaktır.

Vize randevuları İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Edirne ve Gaziantep'teki aracı başvuru merkezlerinde tamamlanır. Başvuru merkezi konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş bir merkez olup, TRA Danışmanlık Ofisi bu başvuru merkezlerinde vize başvuruları yapma hakkına sahip akredite bir danışmanlık ofisi konumundadır.

 

Almanya Turistik Vize İçin Gerekli Evraklar 2022

Standart evraklar

Turistik, ticari, ziyaret, kültürel gibi sebeplerden herhangi biri amacı doğrultusunda Almanya’ya yapılması istenen seyahatlerde, meslek gruplarının bütünü, yaş grupları da dâhil olmak üzere tüm başvuranlar, standart biçimde aşağıda yer alan evrakları sunmak durumundadırlar.

Pasaport: Vizenin bitme tarihinden minimum üç ay geçerliliği süren bir pasaport bulunmalıdır. Almanya vize işlemleri esnasında kullanılacak olan pasaportun on yıldan daha fazla eski olmaması şartı aranır. Buna ek olarak En az iki adet boş sayfası da yer almalıdır. Almanya turistik vize için istenen belgelerin hazırlanmasında pasaporta ilave olarak pasaport üzerindeki fotoğraf ve kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın beraberinde varsa son üç yıl içinde alınan vize fotokopilerinin de sunulması istenir.

Biyometrik Fotoğraf: Biometrik kriterlere uygun olacak şekilde, rötuş işlemi görmemiş, beyaz bir arka fona sahip, altı aydan daha eski olmayan, 35×45 mm ölçülerinde ve yüzün tamamının net bir biçimde görüntülenebileceği iki tane fotoğrafa da yer verilmelidir.

Meslek Evrakları

Seyahat amacına uygun olacak şekilde Almanya’ya gitmek için hazırlanmış olan evrakların beraberinde başvuru yapan bireyin meslek evraklarını da sunması gerektiği için kişinin unutmaması gereken bir husustur. Başvuran kişiler, aşağıda yer alan mesleklere ve Almanya turistik vize başvurusu doğrultusunda bir evrak hazırlamalıdırlar. Burada unutulmaması gereken nokta ise yapılması planlanan seyahatin ayrıntılarına göre evrak listelerinin farklılık gösterebileceğidir.

  • Şirket sahipleri ve Çalışanlar için; Banka Hesap Dökümü, Şirket Yazısı, SGK Hizmet Dökümü, SGK İşe Giriş Bildirgesi, Maaş Bordrosu, İş Sözleşmesi, Faaliyet Belgesi/ Ticaret Odası Sicil Kaydı Sureti, Ticari Sicil Gazetesi, Güncel Vergi Levhası,
  • Emekliler İçin Almanya Vize Evrakları; E devletten alınmış emeklilik belgesi, PTT’den maaş alıyorsa son 3 aylık maaş dekontları veya maaşını aldığı bankadan son 3 aylık hesap dökümü
  • Kamu Çalışanları için; çalıştığı kurumdan izin ve çalışma yazısı, 3 aylık bordro, kamu kurum kartı fotokopisi, SGK hizmet dökümü
  • Öğrenciler için: Öğrenci belgesi ve sponsor evrakları (Sponsor evrakları, sponsorun mesleğine göre farklılık gösterir), sponsorluk dilekçesi
  • Ev Hanımı İçin Almanya Vize Evrakları: Sponsorluk dilekçesi, sponsor evrakları (sponsorun mesleğine göre farklılık gösterir)
  • 18 yaş altındakiler için Almanya Vize Evrakları: Muvafakat name aslı ve fotokopisi, 18 yaşını doldurmamış başvuru sahipleri Almanya turistik vize başvurusu esnasında hem anne hem de baba tarafından imzalı, onaylı muvafakat name belgesi sunmalıdır.  Boşanma ile ilgili hususlarda velayet kararı da ibraz edilmelidir. 18 yaş altı başvuru sahibi için doldurulacak Almanya Schengen vize müracaat formu hem anne hem de baba tarafından imzalı olmalıdır.

Uyarı (!) Öğrencinin masraflarını karşılayacak olan kişi kendi seyahat etmese bile şahsen başvuruda bulunacağı biçimde gelir evraklarının tamamını, meslek grubuna bağlı olarak ifade edildiği şekilde ibraz etmesi zorunludur.

Almanya Turistik Vize Ücreti

Schengen ülkelerinin ortak olarak aldıkları karar doğrultusunda vize ücretleri belirlenir. 2021 yılından önce 60 Euro olarak yer alan vize harçları günümüz itibari ile 80 Euro şeklinde ifade edilmiştir. Her sene düzenli bir artışın yapıldığı söz konusu değildir ve artış yapılma kararı ilgili devletler tarafından belirlenir.

Bu bağlamda Almanya turistik vize ücreti Konsolosluğuna ödenen harç maliyeti ve müracaat merkezine ödenen koordinasyon bedelini belirtir bu durum ön plana alındığında ise başvuru merkezi ücreti 2021 yılında yaklaşık 30 Euro karşılığı Türk Lirası’na denk gelir.

Başvuru merkezi koordinasyon ücreti ve Konsolosluk harcı randevu günü Almanya turistik vize başvurusu esnasında merkezde ödemesi yapılır. Bunun yanında EAGVS danışmanlık hizmetinden yararlanarak müracaat yapan kişilerden ise 30 Euro danışmanlık ücreti ödemesi istenir. Vize müracaatı sunulması için yapılan zorunlu seyahat sağlık sigortası da müşteri temsilcisinden talep edilebilir.

Almanya Turist Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Almanya turist vizesi işlemi başvuru tarihinden itibaren 8-15 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre, beklenen sonuç süresini temsil eder. Türk oturma iznine sahip yabancı pasaport sahibi olan kişilerin başvurularının tamamlanması daha uzun sürebilir. Almanya konsolosluğunun vize bölümü resmî tatillerde hizmet vermez. Resmî tatillerden önce yapılan başvurularda ise iş yoğunluğu nedeniyle işlem süresi uzayabilir.

Almanya Vize Reddi

Vize başvurularını onaylama veya reddetme yetkisi sadece Alman konsolosluğuna aittir ve Alman konsolosluğu tarafından değerlendirilecektir. Herhangi bir vize başvuru belgesi için vize garantisi verilemez ve hiç kimse vize garantisi vermeye yetkili değildir. Hatta konsolosluk herhangi bir ekonomik kayıp yaşamamak adına vize onayı almadan seyahat için ödeme yapılmamasını veya para iade garantisinin iptali için ödeme yapılmasını önerir. Alman Konsolosluğu da Alman turist vizesi başvurularını değerlendirme, olumlu veya olumsuz kararlar verme hakkına sahiptir.

En Sık Karşılaşılan Red Nedenleri

Turist vize başvurularının reddedilmesinin başlıca nedenleri, seyahat amaçlarına uygun Almanya turistik vize başvurusu belgelerinin ibraz edilmemesi, vize bitiminde ülkeyi ve tüm Schengen bölgesini terk edeceklerine inanamamak ile birlikte Almanya'da seyahat masraflarını ödemek için kanıt ve yeterli finansman sağlayamamaktır. Almanya turist vizesi başvurusu sırasında ibraz edilen evrakların başvuru belgesine eklenmesi yeterli değildir.  Bu kapsamda "belge içeriğinin" çok önemli olduğu söylenebilir.

Örnek vermek gerekirse, yeterli mali kanıt nedeniyle reddedildiğinde, karar her zaman yetersiz bakiye nedeniyle verilmez. Banka hesabında normal bir fon akışı olmadı durumlarda banka çekimlerinin alınma tarihi, şartları karşılamazsa geçersizdir. Birçok nedenden dolayı banka ekstresi yeterli olmayabilir. Bu örnekler katlanarak çoğaltılabilir ancak genel itibari ile reddedilme nedenlerine bakıldığı zaman deneyim eksikliğinden kaynaklanan basit hatalar olduğu söylenebilir.

Vize reddi yapıldığı zaman Almanya turistik vize ücreti şeklinde geri ödeme yapılması söz konusu değildir. Kişiler konsolosluktan bu parayı talep etseler de herhangi bir sonuca ulaşamazlar. Bu duruma ek olarak reddedilme ile sonuçlanan vize başvuru sonucuna kişilerin itiraz etme hakkı vardır. Vize itirazının sonucu için verilen süre 1-3 ay arasındadır.

Vize itiraz dilekçesinde vize reddini meydana getiren hususların ortadan kaldırıldığı anlaşılır ve net bir biçimde belirtilmelidir. İtiraz dilekçesi üstünde yer alan iddiaları desteklemek amacı doğrultusunda dilekçeye ek belgeler koyulabilir. İtiraz süreci ise alınan kararın kişiye bildirilmesinden sonraki tarihten itibaren otuz gün içinde gerçekleştirilmeli ve dilekçe Konsolosluğa iletilmiş olmalıdır. Vize itiraz dilekçesi için herhangi bir ücret talep edilmez.

Vize Başvurusu